Hotline
0911.726.333

Thanh toán

THANH TOÁN DỰ ÁN MIZUKI PARK

 Mizuki Park được thanh toán theo nhiều đợt, tùy theo tiến độ thi công dự án. Khi ký hợp đồng, bạn chỉ phải chi trả 5% giá trị căn hộ, tiếp theo đó vào các đợt sau sẽ thanh toán lần lượt.

 
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MIZUKI PARK
Đăng ký
ĐỐI TÁC VÀ CHIẾN LƯỢC